Mi a forrásszöveg és a célszöveg?

A fordítás ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elvégeztetését szeretné megrendelni. Éppen ezért az árajánlatok összehasonlítása előtt elengedhetetlen az alábbi fordítással kapcsolatos alapfogalmak ismerete: A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Német levél magyarra történő lefordítása esetén a német a forrásnyelv, és magyar a célnyelv, Debrecen angol  fordítás.

Magyar fordítástudomány a 19. században

A 19. századi gondolkodókat nem a fordításnak mint jelenségnek a minél alaposabb, minél egzaktabb leírása foglalkoztatta, inkább bizonyos fordítói elvek megfogalmazására törekedtek. Amit ma, a 20. század második felében fordítástudománynak, fordításelméletnek nevezünk (vö.: sience of translation, theory of translation, Übersetzungswissenschaft, Translationswissenschaft, tyeorija perevoda, nauka o perevogye, perevodovegyenyije stb.), az elsősorban nyelvészeti diszciplína, melynek célja a fordítás folyamatának nyelvészeti leírása, az egyik nyelvről a másikra való átlépés folyamatának nyelvészeti modellálása, angol fordítás Debrecen. Napjaink fordítástudománya elsősorban leíró és nem előíró. Deskriptív és nem preskriptív. Napjaink fordítástudománya kerüli az értékelést, míg a 19. századi írókat, kritikusokat elsősorban az foglalkoztatta, milyennek kell lennie a jó fordításnak. Általánosítási törekvéseiket nem az vezérelte, hogy minél többet tudjunk meg a fordítás folyamatáról, hanem az, hogy minél több művet fordítsanak le idegen nyelvekből magyarra, ezt minél jobb színvonalon tegyék, s ezáltal gazdagodjék a magyar nyelv és a magyar kultúra.(Forrás)

Fordítói viselkedés és átváltási műveletek

Minden nyelvpárnak vannak sajátosságai, amelyek fordításkor jönnek ki. A két nyelv viszonya alapján vannak barátságos (angol–német, angol–francia) és barátságtalan (magyar–angol) nyelvpárok. A nyelvek tipológiai sajátosságai nyelvpártól és fordítási iránytól függően megszabják a fordítás nyelvi nehézségeit, a nyelvek egymással szemben való viselkedése meghatározza az átváltási műveletek egy részét is, ez a fordító fejében zajlik, a jó fordítónak komplett stratégiája van, angol fordítás Debrecen. (forrás)

Fordítás- és tolmácsolás

A kiváló fordítás, vagy a professzionális tolmácsolás nem csak attól függ, hogy a fordító milyen szinten beszéli az adott nyelvet. Nagyon sok múlik azon is, hogy mely háttérismeretekkel rendelkezik, mennyire jártas az adott szakterületen és a szakmai kompetencia-szintjétől is. A fordítás és tolmácsolás ugyanis nem azt jelenti, hogy információkat ültetünk át az egyik nyelvről a másikra, hanem sokkal inkább azt, hogy a forrásnyelv stílusában közvetítjük az írott szöveg, illetve az elmondottak tartalmát. Ezen kívül természetesen a vállalati terminológia és az adott célpiac jellemzőinek ismerete is rendkívül fontos, angol fordítás Debrecen.

Fordítási minőség

Szinte nincs olyan fordítóiroda, amely a megrendelőknek szánt marketinganyagokban ne nagybetűs büszkeséggel hirdetné magáról annak fontosságát, hogy megrendelőit napról napra a legfantasztikusabb minőséggel kényezteti. A fordítási minőség, illetve annak biztosítása, fejlesztése kulcskérdés a fordítóirodák gyakorlatában. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról, angol fordítás. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra.


Mire figyeljünk fordíttatásnál?

Komolyabb eltérések fordulhatnak elő, például a brit és az amerikai angol között. Angol nyelvre készülő fordításnál nagy jelentősége lehet annak, hogy azt az USA-ban, az Egyesült Királyságban vagy Ausztráliában használják -e fel. Bizonyos nyelvek többféle változatban is léteznek. A francia nyelvű brosúrát Kanadában vagy Franciaországban fogják -e használni? A portugál nyelvű szerződés Portugáliából vagy Brazíliából származik -e? A kínai nyelvű dokumentumot Pekingben vagy Taipeiben fogják -e olvasni? Ne feledje el azt sem, hogy a fordítás eredményeként létrejött célnyelvi szöveg általában hosszabb lesz, mint a forrásszöveg, angol fordítás. Ez nem azt jelenti, hogy a fordító megpróbálja hosszabbá tenni a szöveget, hanem egyrészt a fordítás sajátossága (néha a forrásnyelvi szöveg a célnyelven magyarázatot, körülírást igényel), másrészt a különböző nyelvek eltérő felépítésének természetes velejárója. Ha kétnyelvű brosúrát vagy kézikönyvet készít, hagyjon elegendő helyet a forrásanyagban arra az esetre, ha a célnyelvi szöveg hosszabb lesz.

Az amerikai angol nyelv

Amerikai angol nyelv: Az angol nyelvnek az Amerikában beszélt változatát nevezzük így (a másikat pedig brit angolnak). Az angol nyelvnek az Egyesült Államokban beszélt változatát amerikai angolnak hívjuk. Jelenleg az amerikai angolnak körülbelül kétszázötvenmillió anyanyelvi beszélője van, így messze ez a legszélesebb körben beszélt angol nyelvváltozat. A brit angoltól való eltérések átfogóan minimálisak, de van annyi különbség, ami még az anyanyelvi beszélők körében is félreértést okozhat. A helyesírás leegyszerűsítésében Noah Websternek volt nagy szerepe, aki javaslatokat terjesztett elő, hogy hogyan lehetne az amerikai angol egyszerűbb és ésszerűbb. A javaslatok egy részét elfogadták, de voltak javaslatok, amelyeket elutasítottak, angol fordítás Debrecen. (Forrás)

Különböző nyelvek behatása az amerikai angolban

Indián nyelvek, nagyrészt növény és állatnevek. Azok a fajok, fajták, amik a gyarmatosítók számára ismeretlenek voltak, nem kaptak új angol elnevezést, hanem az eredeti indián elnevezést használták, időnként némi egyszerűsítéssel, angol fordítás Debrecen. Ilyen szavak jöttek létre mint chipmunk, moose, opposum vagy pecan. Indián szavak eszközöket is jelölhetnek: kayak (magyarosan kajak), vagy említésre méltó még az, hogy az igloo is innen származik. Az indián kultúra nagyrészt politikai kifejezéseket hozott létre, ilyen például a caucus, vagy a bury the hatchet kifejezés (vö. elásni a csatabárdot). Földrajzi nevek is jöttek át. Az Egyesült Államokban ma 26 állam nevének van indián eredete (Tennessee, Massachusetts, Dakota). Folyók, tavak, vízesések nevei is gyakran indián eredetűek; ilyen a Mississippi, a Michigan és a Niagara is. (forrás)

Szakmával és nyelvtudással Angliában

Aki abban reménykedik, hogy magyar diplomáját könnyedén tudja Angliában honosítani, annak rossz hírrel kell számolnia. Az Oktatási Hivatal ugyan kiállít hatósági igazolást, de ezt magyar nyelven teszi. Ennél fogva a fordítás és annak hitelesítése már magánügy. Érettségi bizonyítvány fordítása esetén az iskolatípus, az osztályzatok és a megszerzett szakma megnevezését lehetőleg szó szerint kell lefordítani, angol fordítás. Nem feladata a fordítónak, hogy egy, szerinte tartalmilag megfelelő megnevezést találjon. A hivatalos fordítás a sima fordítás és a hiteles fordítás között helyezkedik el. Hivatalos fordítás esetén a fordítóiroda ugyan úgy, mint a hiteles fordítás esetén igazolja, hogy a fordítást egy hivatalos fordító készítette el és a lefordított dokumentum mindenben megegyezik az eredeti szöveggel, angol fordítás Debrecen.

A modern angol

Modern angol: (1500-napjainkig): Ennek az időszaknak már a korai szakaszában nagyjából a maihoz hasonlóvá vált az angol nyelv, bár kisebb változások előfordultak. Ennek az időszaknak a korai szakaszában készült egyésges helyesírási rendszer, ekkor fordították le a Bibliát először, és változott a nyelv kiejtése, angol fordítás Debrecen. Régen volt külön tegező és magázó forma, de ez a kettősség idővel eltűnt, a tegezés szűnt meg. A nyelvtani szabályok is leegyszerűsödtek. így alakult ki a ma is használatos nyelv. (forrás)